Een bedrijfsverhuis van Elewijt naar Lier

Het bedrijf uit Elewijt met Bulo materiaal diende verhuisd te worden naar Lier. Hierbij werkten we met 4 verhuizers en een ladderlift.